O Fundacji

Fundacja Empatio

O nas

Z szacunku do partnerstwa

Wywodziy się ze szkoły streetworkingu i animacji społecznej. To tam zacieśniłyśmy więzi przyjaźni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy instytucjonalnej w obrębie oświaty i pomocy społecznej zdecydowałyśmy wyjść potrzebom społeczności i stworzyć alternatywę w pracy z drugim człowiekiem.

Streetworking

Wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży

Prowadzimy działania skierowane do dzieci i młodzieży w szczególności metodą streetworkingu, animacji czasu wolnego. Dbamy w szczególności o rozwój emocjonalny dziecka i zabezpieczanie jego potrzeb psychicznych.

Szkolenia

Szkolenia, warsztaty

Prowadzimy szkolenia/ warsztaty dla dorosłych z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, psychoedukacyjne skierowane do różnych grup społecznych i zawodowych.

Bajkoterapia

Bajkoterapia

Tworzymy autorskie bajki, które mają na celu pomoc dzieciom w przezwyciężaniu ich trudności poprzez identyfikację z bohaterami. Do rodziców wychodzimy z ofertą stworzenia spersonalizowanej bajki dla dziecka. W pracy korzystamy z narzędzi trenerskich.

Nasz zespółAnna Wielgat prezes Fundacji, z wykształcenia pedagog, terapeuta pedagogiczny, 10 letnie doświadczenie w obszarach pomocy społecznej: 5 lat doświadczenia w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w tym na stanowisku kierowniczym, 5 lat praktycznej pracy w środowisku otwartym metodą streetworkingu – ukończona szkoła streetworkingu. Realizator programów terapeutycznych: Unplugged, uprawnienia do prowadzenia TUS, szeroki zakres szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, miedzynarodowe szkolenia z zakresu pracy z młodzieżą. Od 2017 roku na stanowisku starszego specjalisty ds. profilaktyki alkoholowej i narkomanii w Wydziale Polityki Społecznej UM w Ełku, prezes Fundacji Empatio, posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach RPO i Kapitał Ludzki (Streetworking, praca z bezrobotnymi). Ukończone treningi interpersonalne. W trakcie uprawnień trenerskich (holistyczna szkoła trenerów).

Anna Wielgat

Prezes Fundacji

Anna Dębek

Wiceprezes Fundacji


Anna Dębek wiceprezes Fundacji Empatio, z wykształcenia pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, realizator Szkoły dla Rodziców, liczne szkolenia z pracy z drugim człowiekiem, komunikacji, w tym treningi interpersonalne. Ponad 15letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Realizator i pomysłodawca licznych projektów społecznych. Aktywny streetworker od około 8 lat. Uprawnienia do prowadzenia TUS oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Zrealizowane treningi interpersonalne. Doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo wychowawczej, a także jako asystent rodziny. Współtwórca metodologii pracy metodą streetworkingu. W trakcie uprawnień trenerskich (holistyczna szkoła trenerów).
W kilku słowach

Fundacja Empatio

Fundacja Empatio to partnerstwo. Fundacja Empatio to ludzie pełni pasji i zaangażowania w dzieleniu się dobrem wobec innych. Nasze działania kierujemy w szczególności do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Docieramy tam, gdzie aktualnie widzimy potrzebę wsparcia. Chcesz coś ulepszyć, dodać, wypełnić w Twojej przestrzeni społecznej? Skontaktuj się z nami, razem możemy więcej!

O Fundacji00+

Darowizny

00+

Zbiórki

00+

Wolontariusze

00+

Cele