Główne cele

 

Działania w Fundacji Empatio mieszczą się w zakresie działalności pożytku publicznego, głównie w obszarach pomocy społecznej. Swoje cele statutowe realizujemy poprzez dzialania skierowane do dzieci, młodzieży z obszarów wykluczenia społecznego bądź zagrożenia wykluczeniem społecznym. Realizujemy także projekty skierowane do innych grup społecznym. Naszą misją jest rozwój świadomości, uważności i adekwatności w oparciu o postawy partnerskie i porozumienie bez przemocy.